Voor wie zijn de workshops?

Voor u, omdat u:

  • Wilt dat de lezer u begrijpt,
  • soms te lang worstelt met uw schrijftaken en daarom een manier zoekt om sneller een tekst, op te stellen,
  • graag tips wilt om structuur in uw tekst aan te brengen,
  • begrijpelijke rapporten, adviezen, brieven en e-mails op wilt stellen,
  • graag professioneel communiceert, juist schriftelijk, 
  • soms wat lang van stof bent en denkt dat dit nu eenmaal uw schrijfstijl is,
  • denkt dat zakelijk schrijven betekent dat de lezer lange zinnen van u verwacht en wollig taalgebruik,
  • de regels van het Groene Boekje wilt beheersen, zoals de regel van de tussen-n,
  • graag wilt ervaren dat leren leuk is!

Dus officemanagers, secretaresses, managementassistenten, communicatiemedewerkers, redacteuren, raadsmedewerkers RvdK (klik hier), (jeugd)hulpverleners, maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen, juristen, therapeuten, adviseurs, beleidsmedewerkers, (account)managers, onderwijzers en docenten: van harte welkom! 

Twee handen op laptop
Verberg
Toon